Afwikkelen van de nalatenschap

Een aanzienlijk deel van de ruim 160.000 mensen die per jaar in Nederland overlijden, heeft niets geregeld voor als zij komen te overlijden. Helaas kunnen de nabestaanden hierdoor in de emotionele tijd rond het heengaan van een dierbare, onbedoeld en ook onvoorbereid opgezadeld worden met allerlei financiële en administratieve kwesties.

Bestevaer Nalatenschap Beheer neemt dan zorgen uit handen en regelt in overleg met de nabestaanden alle zaken die dan van belang zijn. De erfgenamen kunnen hiertoe gezamenlijk een volmacht geven.

Het afwikkelen van een nalatenschap houdt o.a. in:

  • opzeggen van lidmaatschappen, abonnementen, automatische incasso's en verzekeringen,
  • opheffen van bank-, effecten- en spaarrekeningen,
  • aanvragen voor verzekerings- en/of pensioenuitkeringen verzorgen,
  • ordenen van alle administratieve zaken,
  • betreffende instanties informeren dat de uitkeringen beëindigd kunnen worden,
  • boedelafwikkeling en verdeling.

Als nabestaanden opzien tegen al deze rompslomp of als ze er simpelweg geen tijd voor hebben, kan het een oplossing en een zorg minder zijn om de afwikkeling hiervan over te laten aan een deskundig en integer persoon bij wie deze zaken in goede en vertrouwde handen zijn.

Het afwikkelen van een nalatenschap kan veel tijd vergen en ook ingewikkeld zijn. Bestevaer Nalatenschap Beheer kan hier in nauw overleg met de nabestaanden behulpzaam bij zijn.

Zorg voor wat u nalaat