Onze visie

Waar staat Bestevaer Nalatenschap Beheer voor?

  • overzichtelijk nalatenschapdossier waar alle belangrijke zaken instaan
  • betrouwbaarheid, integriteit en discretie
  • heldere werkwijze, u weet waar u aan toe bent en wat u krijgt
  • deskundige hulp en bijstand vóór en ná een overlijden
  • dienstverlening bij u aan huis
  • een fair tarief voor alleen de feitelijk gewerkte uren

"Bestevaer" was in vroeger dagen een eretitel voor kapiteins die goed voor hun bemanning en schip zorgden. Het was ook een samenvoeging van "beste vader" en "beste vaart".

Zorg voor wat u nalaat