Werkwijze

Nalatenschapdossier

Wij maken een afspraak om bij u thuis alle gegevens die van belang zijn digitaal op te nemen in een databasebestand. In de brief die wij u vooraf toesturen staat om welke zaken het gaat. U kunt dan vantevoren deze informatie opzoeken en klaarleggen, zodat het opmaken van het nalatenschapdossier zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Vervolgens worden al uw gegevens overzichtelijk zowel in een map als op een CD-rom vastgelegd en persoonlijk aan u overhandigd. Eventueel kan er, als u dat wenst, door ons een digitale copie van uw gegevens bewaard worden. In principe worden na het afronden van het nalatenschapdossier al uw gegevens uit ons databestand verwijderd. Wij raden u aan om tenminste om de 2 jaar uw nalatenschapdossier te actualiseren en wijzigingen hierin op te nemen.

Nalatenschapafwikkeling

In een eerste gesprek kan een inventarisatie gemaakt worden en overlegd worden welke werkzaamheden door ons gedaan zullen worden en welke u wellicht zelf wilt uitvoeren. Uit een nalatenschapdossier is duidelijk welke zaken er geregeld moeten worden. Als dit er niet is, zal de administratie in kaart gebracht moeten worden. Als naast de administratieve en financiële afwikkeling ook de feitelijke en formele boedelafwikkeling overgelaten wordt aan Bestevaer Nalatenschap Beheer, kunnen de erfgenamen hiertoe gezamenlijk een volmacht afgeven.

Algemeen

Om onze diensten te kunnen verlenen, hebben wij uw vertrouwen nodig. Het gaat immers om uw zeer persoonlijke en financiële gegevens. Wij beseffen dit terdege en daarom staan integriteit, betrouwbaarheid en discretie niet alleen hoog in ons vaandel, maar zijn deze kwaliteiten ook de basis van onze bedrijfsvoering. U kunt er dan ook absoluut op vertrouwen dat al uw informatie en documenten bij ons in vertrouwde handen zijn. Gezien dit persoonlijke en vertrouwelijke karakter komen wij dan ook in principe altijd bij u thuis om de informatie te verzamelen en om nalatenschapdossier en/of adviesrapporten persoonlijk met u te bespreken en af te geven.

Kosten

Een eerste gesprek is altijd geheel vrijblijvend en kosteloos. In principe hanteren wij een vast uurtarief maar als duidelijk is welke werkzaamheden wij voor u mogen verrichten, kan er ook een heldere offerte gemaakt worden. Wij rekenen in ieder geval geen voorrijkosten, reiskosten e.d. en voor onze cliënten in Noord- en Zuid-Holland is de tijd die wij van en naar u onderweg zijn, voor onze rekening. Kortom u betaalt alleen voor de uren die we feitelijk aan uw zaak besteden.

Zorg voor wat u nalaat